Isoenergi

Best på blåseisolering

Etasjeskiller

Blåseisolering av etg.skille i nybygg er meget tidsbesparende og gir ett meget godt resultat. Alle tekniske installasjoner kan utføres før isolering. Fiberduk/plast og evt lekter monteres før isolering. Du slipper at andre fag plukker ned isolasjonen for å utføre sitt arbeid. Ingen tilpassing av isolasjon rundt gjennomføringer, randsoner, i-bjelker o.l, da blåseisolering fyller alle hullrom. Isoleringen av ett standard bjelkelag er utført på 1-2timer. Vi får tilbakemeldinger på at husene oppleves å ha bedre komfort med blåseisolasjon i bjelkelaget kontra tradisjonell isolering.