Isoenergi

Best på blåseisolering

Etterisolering

Etterisolering med blåseisolering gir store fordeler med tanke på eldre bygg. I stedet for å gjøre store operasjoner med demontering av vegg og lignende forarbeid, har blåseisolering fordel med at vi borrer et eller flere hull, og etterisoleringen er i gang. Det er kjappere og rimeligere å etterisolere med vår blåseisolering.