Isoenergi

Best på blåseisolering

Etterisolering av gulv

I boliger bygd frem til rundt 1960 er det ofte ingen isolasjon, eller det er brukt leire,koks,spon e.l. i gulvet. Da er det ofte 8-10cm hullrom opp mot gulvoverflaten. Med tiden vil det oppstå luftsirkulasjon/trekk i dette hullrommet, noe som fører til kalde gulv. Ved å blåseisolere dette hullrommet, vil man stanse luftsirkulasjonen, og man vil få ett varmere gulv med bedre komfort. I tillegg vil man spare energi på oppvarmingen da man får langt mindre energitap. Ved blåseisolering borres hull enten fra oversiden/undersiden av gulvet, eller fra utsiden av huset. Vi får gode tilbakemeldinger på slike oppdrag.