Isoenergi

Best på blåseisolering

Etterisolering av loft

Det største varmetapet i en eldre bolig er via taket/loftet. Varm luft stiger, og vil presse opp mot loftet. Er det da mangelfull isolering på loftet, vil energitapet være betydelig. På loft frem til 1960 er det ofte svært lite eller ingen isolasjon. I de tilfeller det er isolasjon, er det brukt leire, koks, spon eller en tynn matte med stenull. Vi anbefaler at den totale isolasjonstykkelsen (ny + eksisterende) blir 35 cm. Fordelen med blåseisolering kontra tradisjonell isolasjon, er at du får ett helt teppe på loftet, uten skjøter og dårlig tilpassninger. Isoleringen er raskt utført, ca. 1 time på standard enebolig, og investeringen vil være inntjent på få år. Ofte mangler dampsperren på eldre boliger, og det anbefales derfor at dette monteres ved oppgradering av bolig.