Isoenergi

Best på blåseisolering

Oslo Akershus og Østfold

Steinsborg Handel, Enebakkneset

Oslo Akershus og ØstfoldKjartan Hovde

Isolering av gulv nybygg Steinsborg Handel, Enebakkneset. Isolert areal 200 kvm, tykkelse 30 cm.